kamilanemeckova@snyaspiritualita.cz

S N Y   A   S P I R I T U A L I T A

SPIRITUALITA  -  INDIVIDUACE  -  ANALÝZA SNŮ

Teoretická část: Výzkum a teorie univerzální, nenáboženské spirituality
Praktická část:    Výklad snů a poradenství v individuačním a spirituálním
                               (duchovním) procesu

 

Úvodní slovo   |   Spiritualita a věda   |   Co je sen   //   Osobní údaje   |   Vlastní metoda analýzy snů   |   Kontakt   |   Ceník   |   Aktuálně

 

Úvodní slovo:  

Vítám Vás na svých stránkách.

Hlavním odborným zájmem mého výzkumu a přednášek je téma Univerzální, nenáboženské spirituality a to jak v sociokulturním a historickém pohledu, tak v kontextu objevů současné vědy (kvantové fyziky, astrofyziky, neurověd a výzkumu vědomí, psychologie a transpersonální psychologie, evoluční teorie, ekofilozofie a dalších oborů). Dlouhodobě se také zabývám individuačním procesem a snovou symbolikou.

V praktické (empirické) části své práce se věnuji analýze snů (výkladu snů), jako nesmírně účinné terapeutické metodě vedoucí k osobnostnímu zrání. Zároveň se zabývám rozborem osobnosti a poradenstvím v každodenní i duchovní oblasti života.

 

Výzkumná a přednášková činnost:

  • V případě zájmu je možné domluvit přednášky

Nenáboženská, světská spiritualita (spiritualita, která není vázaná na náboženské organizace a instituce) je ve vědě jedním z nastupujících témat 21. století. Mým cílem, je přispět k postupné změně paradigmatu naší doby (viz. spiritualita a věda). Studiem spirituality se zabývám dvacet let a na Karlově Univerzitě - Filozofická fakulta obor Teorie kultury - kulturologie - mám odpřednášeny v několika semestrech výběrové předměty „Spiritualita a kultura“ a „Spiritualita a současná věda“. V současné době připravuji doktorandskou práci (disertaci) na téma „Proměny pojetí spirituality v postmoderní době“.

 Poradenská a konzultační činnost:

  • Nabízím doprovod na cestě hledání životní celistvosti, nalézání smyslu a řešení obtížných situací v různých životních fázích.

Specializuji se na snovou symboliku, výklad snů v rámci individuačního procesu a na další alternativní metody umožňující kontakt s nevědomím. Při analýze snů cítím velkou zodpovědnost a výklad je možný pouze v rámci osobních setkání (viz. vlastní metoda).

Hledáte-li pomoc a konzultaci, i když se Vám sny nezdají, nebo se ztrácejí v nejasných obrazech, je mnoho dalších metod (symbolika vnějšího prostředí a dějů okolo nás, práce s barvami, kresba, různé testy aj.) jak otevřít dialog s nevědomím a můžeme se společně pokusit tu pro Vás účinnou najít.

Analýza snů: Probouzíte se ráno s pocitem, že byste chtěli porozumět, co se Vám Vaše sny pokoušejí sdělit? Sen je poselství nevědomí nejen o tom, co víme, ale hlavně o tom, co si neuvědomujeme, co vidět nechceme, anebo nemůžeme. Sen přichází z jiné, rozšířené hladiny vědomí, a proto vždy vynáší niterné obsahy, které jsou v dané chvíli nejvíce emočně nabité a připravené v našem nitru k řešení. Symbolický jazyk nevědomí předkládá obrazy, ze kterých můžeme číst náš životní příběh i náš aktuální stav. Naše duše není blokována tíhou předsudků a modelů, které na nás nakladla rodina a společnost a za důležité považuje to, co nás posouvá nebo ohrožuje v souvislosti s naším vnitřním růstem. Nahlíží vztahy k lidem okolo nás, odhaluje navyklé způsoby jednání, které nás brzdí, protože jsme jim už odrostli, odkrývá, k čemu se vztahuje naše podrážděnost nebo návaly lítosti, varuje před ustrnutím v našich životních a pracovních rolích a dodává nám sílu a naději. Poukazuje také na naše nevyužité potenciály a dřímající tvořivé síly. Vnímavé zacházení se snovou symbolikou v sérii snů odkrývá i řešení situace, které je pro nás osobně nejvhodnější.

Sny mi byly v mé vlastní individuaci – cestě k sobě samé - psychopompem, nezastupitelným průvodcem duše a pomohly mi projít těžkými situacemi, zvláště během dlouhých let, které jsem strávila v cizině. Výklad snů má mnoho společného s uměním. Byť má člověk talent, trvá mnoho let, než na něj na základě znalosti techniky výkladu, mytologií, pohádek, historie náboženství, kulturních souvislostí, a nakonec zejména osobních životních zkušeností, začne skutečně z hloubi mluvit snový svět těch druhých. Při jakémkoli výkladu a analýze můžeme jít s tím, kdo se s námi v našem vnitřním prostoru setkává a pomáhá nám prozkoumat naši duši, jenom tak daleko, kam může on sám. Proto jsou široký rozhled, vědomosti z různých kulturních okruhů a životní zkušenost v této citlivé oblasti tak důležité.