kamilanemeckova@snyaspiritualita.cz

S N Y   A   S P I R I T U A L I T A

SPIRITUALITA  -  INDIVIDUACE  -  ANALÝZA SNŮ

Teoretická část: Výzkum a teorie univerzální, nenáboženské spirituality
Praktická část:    Výklad snů a poradenství v individuačním a spirituálním
                               (duchovním) procesu

 

Úvodní slovo   |   Spiritualita a věda   |   Co je sen   //   Osobní údaje   |   Vlastní metoda analýzy snů   |   Kontakt   |   Ceník   |   Aktuálně

 

Ceník

Termín a hodinu konzultace je nutné objednat předem (po-ne 9-18) na telefonním čísle: 601 371 331 nebo na e-mailu kamilanemeckova@snyaspiritualita.cz

V souvislosti se spuštěním stránek nabízím i speciální ceny. Vzhledem k době trvání přípravy, kterou věnuji rozboru před vlastním výkladem snů (viz. vlastní metoda), je tato cenová nabídka pouze dočasná.

I. PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Základní informace telefonicky nebo e-mailem

  • zdarma

1. Osobní konzultace s analýzou (výkladem) snů – kratší varianta

Na úvodní hodinu je potřeba donést (a zaslat mailem) jednotlivé sny nebo sérii snů. Objednání termínu samotné analýzy snů je vzhledem k vypracování rozboru možné nejdříve týden po úvodní hodině (ve výjimečných případech a po dohodě nejdříve tři dny po úvodní hodině).

(Viz. vlastní metoda)- Výklad probíhá minimálně ve dvou konzultacích:

Úvodní seznamovací hodina a samotná analýza snů.

Při větším počtu snů je potřeba počítat s dvěma nebo třemi hodinami vlastního výkladu. Hodiny lze buď spojit, nebo zvolit k pokračování jiný termín.

  • 400,- úvodní hodina

  • 500,- hodina analýzy snů

Sleva pro studenty

  • 300,- úvodní hodina

  • 400,- hodina analýzy snů

2. Dlouhodobá terapie s využitím analýzy (výkladu) snů  

  • 450,- za hodinu

Sleva pro studenty

  • 350,- Kč za hodinu

3. Osobní konzultace s použitím jiných terapeutických metod v rámci trvání konzultace

  • 450,- Kč za hodinu

Sleva pro studenty

  • 350,- Kč za hodinu

Hodina je složena z 50 min. práce, 10 minut je věnováno formalitám a přestávce.

Promeškaný termín konzultace

Konzultace je možné zrušit nejpozději 24 hodin před objednaným termínem, jinak je nutné uhradit 300,- Kč za zmeškaný termín. (Po předložení lékařského potvrzení jako důvodu absence a pozdního rušení konzultace není nutné tuto částku platit.)

 

II. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

odborné přednášky a přednáškové cykly pro:

vzdělávací zařízení vysokoškolského a středoškolského typu

psychology, zdravotníky a pomáhající profese

 

veřejné přednášky pro:

větší, či menší skupiny (senioři, specializované zájmové skupiny – např. jógová sdružení aj.)

 

Téma a cena přednášky nebo přednáškového cyklu dohodou