kamilanemeckova@snyaspiritualita.cz

S N Y   A   S P I R I T U A L I T A

SPIRITUALITA  -  INDIVIDUACE  -  ANALÝZA SNŮ

Teoretická část: Výzkum a teorie univerzální, nenáboženské spirituality
Praktická část:    Výklad snů a poradenství v individuačním a spirituálním
                               (duchovním) procesu

 

Úvodní slovo   |   Spiritualita a věda   |   Co je sen   //   Osobní údaje   |   Vlastní metoda analýzy snů   |   Kontakt   |   Ceník   |   Aktuálně

 

Osobní údaje

Němečková, Kamila, česká kulturoložka a právnička, doktorandka na Katedře teorie kultury - kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a před následným studiem na Katedře teorie kultury - kulturologie pobývala osm let v zahraničí, ve Francii (Toulouse), Švýcarsku (Ženeva) a Číně (Dalian). Zaměřuje se na interdisciplinární studium spirituality postavené na základech kvantové fyziky a dalších novodobých výzkumech. Ve svých přednáškách představuje spiritualitu jako důležitou dimenzi lidské psychiky a univerzálního řádu věcí v kontextu vrcholící globální krize. Pozornost věnuje zejména novým teoriím poznání v jednotlivých vědách. Téma připravované dizertační práce je „Proměny pojetí spirituality v postmoderní době“. Dlouhodobě se také zabývá individuačním procesem a snovou symbolikou. Analýza snů a poradenství v individuačním a spirituálním procesu doplňuje jako praktická část práci teoretickou.

 

Dodatek

Ve svém životě jsem měla možnost setkat se s více kulturami v rámci dlouhodobých pobytů a v Asii zažila i kulturní šok, který tak dobře znají antropologové. Kulturu dané země neprocítíte zvenku, ani jako turista. Musíte v té zemi žít a otevřít se jí. Pak do vás začne vstupovat. Velmi nepozorovaně a zevnitř. Není to jen učení jazyka a dívání se na místní televizi. Je to být prostoupen prostorem, ve kterém žijete, a ten má v sobě vždy velmi nabitý obsah, aniž bychom si ho byli v běžném životě vědomi. Multikulturní, nesmírně obohacující zkušenost, mi poskytla odstup. Dodala mi nové úhly pohledu na sociální i kulturní život a možnosti jeho prožívání. Pomohla mi otevřít řadu vnitřních dveří a zbourat i řadu zdí, do kterých se s nasáváním naší vlastní kultury rodíme, aniž by nás napadlo o nich byť jen uvažovat.

Jak už jsem naznačila v úvodu, sny se pro mě osobně staly jedním z životních průvodců. Pomohly mi pochopit, co se se mnou děje, když mi bylo nejhůř, pomohly mi uvidět dopředu, že obrazně na konci tunelu je světlo a že já k němu dojdu. Sny mi daly sílu, řekly mi, kdy mám být opatrná, a kudy vede cesta dál. Ukázaly mi vlastnosti, které jsem na sobě dlouho nechtěla vidět, aby mi řekly, ale to jsi taky ty, tak se s tím srovnej.  Naučily mě, že mám svůj stín a dokud ho nepřijmu a nespadnu ze svého super moralistického postoje, tak mě můj stín bude stíhat. Ve vzácných situacích se mnou prošly i časem. Můj dětský sen mi předpověděl i budoucí cestu do hlubin nevědomí. Za hranice běžně vnímaného. A vlastně tím i mé životní téma – spiritualitu a význam duchovního rozměru pro lidský druh.