kamilanemeckova@snyaspiritualita.cz

S N Y   A   S P I R I T U A L I T A

SPIRITUALITA  -  INDIVIDUACE  -  ANALÝZA SNŮ

Teoretická část: Výzkum a teorie univerzální, nenáboženské spirituality
Praktická část:    Výklad snů a poradenství v individuačním a spirituálním
                               (duchovním) procesu

 

Úvodní slovo   |   Spiritualita a věda   |   Co je sen   //   Osobní údaje   |   Vlastní metoda analýzy snů   |   Kontakt   |   Ceník   |   Aktuálně

 

 

 

Vlastní metoda práce se sny

V analýze snů jsem zastáncem komplexního přístupu pouze v rámci osobního poradenství. Navazuji na jungovskou metodu výkladu snů v rámci individuačního procesu. Sny nevykládám ani po telefonu ani nezasílám výklady snů mailem. Symbol i sen je vždy mnohovrstevný a mnohovýznamový. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit Jungova slova, že sny přinášejí vše, co je nutné. Technika kvalitní práce se sny je neuvěřitelně silná a účinná ale výklad je vždy nutně společnou cestou průvodce výkladem a jeho klienta. K objasnění symbolu v obecné rovině se vážou ještě osobní významy. Ty pak někdy odkazují k odlišným souvislostem, které z běžné aplikace významu na sen nejsou patrné, a není možné je bez spolupráce s klientem odečíst. Velkou roli hraje náš osobní příběh, životní a rodinná historie a bezesporu část toho, co je pro nás podstatné, se doslova „rodí“ v tvořivých setkáních analyzanda a analytika.

Na analytika jsou v analýze snů kladeny velké nároky, z nichž účastné sestoupení do snů klienta a naladění se na ně, patří k energeticky k nejnáročnějším. Dále kromě zmíněných širokých znalostí, jsou potřeba logické a kombinační schopnosti, intuice ale také kultivovaná a rozvinutá morální a etická rovina. Dotýkáte se těch nejvnitřnějších témat, a to není možné bez citlivého na místě voleného přístupu a velká míra zodpovědnosti je tu víc než na místě.

 

Analýza snů v rámci dlouhodobé terapie

Analýza je založena na pravidelnějším setkávání, které umožňuje hlubší práci s vynesenými tématy vztahujícími se k individuační cestě klienta. Léčivý faktor terapie spočívá také ve vytvoření bezpečného rámce mezi klientem a analytikem.

 

Analýza snů – kratší varianta

Výklad probíhá minimálně ve dvou konzultacích:

Úvodní seznamovací hodina a samotná analýza snů.

Při větším počtu snů a složitější situaci je třeba počítat s dvěma nebo třemi hodinami vlastního výkladu. Hodiny lze buď spojit, nebo zvolit k pokračování jiný termín.

 

Metodika výkladu

1. Úvodní seznamovací hodina: Před vlastní analýzou snů je z výše uvedených důvodů nutná úvodní, seznamovací hodina.  Na první seznamovací konzultaci klient přinese sen nebo sérii snů (které zároveň zašle mailovou cestou) a proběhne první dotazovací část a slovní asociace k osobní symbolice.

2. Příprava rozboru: Po úvodní hodině následuje má osobní příprava rozboru, (tedy rozbor snů klienta bez jeho přítomnosti).  Ve dvou až třech časově oddělených úsecích (V délce pohybující se dohromady okolo jedné až pěti hodin podle situace) připravuji rozbor snů, což není jen aplikace snových symbolů na sen, použití mytologického materiálu a širokých kulturních znalostí, ale zároveň intuitivní „naladění se“ na klienta a jeho situaci a propojení snových témat. Sny nikdy „nemluví“ hned a analytik by k nim neměl přistupovat jako k úkolu z matematiky, kde se dosadí vzorečky (významy snových hesel) a vyběhne výsledek. Naopak práce na snu se odehrává rovným dílem na vědomé a nevědomé úrovni. Sen je řečí nevědomí, a aby terapeut dokázal sen číst s co největším přiblížením se k snovým obsahům, musí nechat sen klienta vstoupit do svého nevědomí a nechat ho tam nějaký čas pracovat. Dvě až tři oddělené přípravy rozboru jsou nutné, aby sny v nevědomí mohly nějaký čas působit a vydat své plody. První čtení je jen úvodní seznámení, sen začíná mluvit až při další druhé nebo třetí části rozboru. „Lámete“ si někdy hlavu a ne a ne přijít na obsah, který cítíte ukrytý v některých souvislostech až sám z nitra jakoby v mžiku osvícení vystoupí. (Všichni to známe z jiných situací běžného života, když něco hledáme nebo se snažíme na něco rozpomenout). Ale teprve až pokud tento vyjevený obsah při vlastní analýze skutečně zarezonuje s klientem jeho procítěným přitakáním, můžeme si být jisti, že jsme se dotkli autentického jádra a že se nejedná o materiál analytika. 

3. Vlastní výklad: probíhá v rámci tvořivého setkání s klientem. Pomocí metody aktivní imaginace s přihlédnutím k výsledkům dotazovací a testovací části první hodiny, se dolaďuje, co je skutečně ve výkladu živoucí. V kontextu současné situace klienta dochází k vynesení zásadních témat dané životní etapy a k dalšímu terapeutickému procesu.